Tercipta dari Tanah (1985)

Tercipta dari Tanah merupakan kumpulan puisi pertama Anwar Ridhwan, dan selepasnya, Tercipta dari Tanya diterbitkan pada tahun 2014 oleh ITBM.


Saya tidak memiliki naskhah asal 1985. Gambar kulit di sebelah merupakan edisi ulang cetak 2010 oleh penerbit Pekan Ilmu.Diterbitkan oleh:

PEKAN ILMU PUBLICATIONS SDN. BHD.


Hakcipta Anwar Ridhwan


Cetakan Pertama 1985

(Diterbitkan oleh Media Intelek Sdn. Bhd.)


Diulang cetak 2010

Post-Mortem

(Sebuah puisi seorang doktor)

Sebuah puisi seorang doktor, begitu dia selesai membedah rakyat Malaysia.
“Marilah bersahabat semula,” kataku terkenang banjir. “Lupakan pertengkaran dulu, yang boleh membuat kita bangkai sebelum tiba di oasis.”

Media Sosial

Follow Bilik Penyair on WordPress.com