Muhammad Haji Salleh, yang kini lebih dikenali sebagai penyair dan penulis esei serta kritikan sastera yang disegani, telah menulis semenjak di Maktab Perguruan Tanah Melayu di Brinsford pada tahun 1963. Oleh kerana latar belakang persekolahan yang hampir pada bahasa dan kesusasteraan Melayu dan Inggeris, beliau menulis dalam kedua-dua bahasa itu sekali gus. Beliau terpengaruh dengan T.S. Eliot dan W.H. Auden yang beliau minati pada waktu itu, dan hal ini dapat dikesani dalam puisi-puisi beliau dalam bahasa Inggeris.
Dibesarkan di Kuala Terengganu, T. Alias Taib mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Gong Kapas. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan menengah beliau di Sekolah Menengah Sultan Sulaiman (Inggeris), Kuala Terengganu. Kini beliau berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Wangsa Jaya, Setapak, Kuala Lumpur.

Media Sosial

Follow Bilik Penyair on WordPress.com