Ritma dan Tak Tun

atau mengapa Tak Tun adalah antara puisi moden terpenting dalam negara

Puisi Tak Tun oleh A. Ghafar Ibrahim tersebar semula sempena pameran lukisan Poemscape AGI. Abdul Rahman Shah mencatat perihal apa yang kita dapat teliti darinya.

Media Sosial

Follow Bilik Penyair on WordPress.com