(dengan apologi kepada e.e. cummings)

k
EdE
n

g
ArA
n

sepi (dan) kering

men
g
IsI

m
AlA
m

di g
UrU
n

Dewan Bahasa & Pustaka
Seberkas Kunci (1985)

Media Sosial

Follow Bilik Penyair on WordPress.com
Bacaan lain
Atap dan Buya