hanya batu yang mengerti makna keras hanya pisau
yang mengerti makna tajam hanya daging yang mengerti
makna luka hanya api yang mengerti makna panas hanya
lidah yang mengerti makna rasa hanya kasturi yang
mengerti makna harum hanya aku
                                yang mengerti
                                   makna jasad
sesat telah ketemui arah mimpi telah ketemui nyata
hujung telah ketemui pangkal sungai telah ketemui
muara lumpur telah ketemui jernih pusar telah
ketemui lerai cabang telah ketemui lurus jauh telah
ketemui dekat kusut telah ketemui punca dan aku
                telah kenal
                   Allah
                selepas ketemui
                   diriku

Qaf, 1985
Dewan Bahasa & Pustaka

Media Sosial

Follow Bilik Penyair on WordPress.com
Bacaan lain
Kuhentikan Hujan