La Condition Humaine

Di dalam hutan nenek moyangku
Aku hanya sebatang pohon mangga
— tidak berbuah tidak berdaun
Ayahku berkata: “Tanah tempat kau tumbuh
memang tak subur nak,” sambil makan
buah-buahan dari pohon kakekku dengan lahapnya

Dan kadang malam-malam
tanpa sepengetahuan istriku
akupun mencuri dan makan buah-buahan
dari pohon anakku yang belum masak

Meditasi, 1976
Budaya Jaya

Media Sosial

Follow Bilik Penyair on WordPress.com
Bacaan lain
Video: Tenang Telah Membawa Resah