Pengalaman (1993)

Kepupusan nilai-nilai tradisi dan pertembungan budaya masa kini mendapat sorotan penyair ini(Wadi Leta SA). Kerana penyair tertumpu kepada tema puisi, penyair tidak lagi berlambang. Nadanya langsung. Dan kesan sinis begitu terasa.


Siti Zainon Ismailditerbitkan oleh

Dewan Bahasa & Pustaka


Cetakan Pertama 1993

jika laut kering, kita belayar di daratan jika gunung runtuh, kita daki puncak kehidupan. kita sempurnakan tujuh lapis mimpi. kita genapkan tujuh titis madu
yang ingin kumiliki hanyalah laut bukannya ombak dan gelora kerana kutahu jiwaku yang lembut tidak dapat menerima cabaran tengkujuh itu

Media Sosial

Follow Bilik Penyair on WordPress.com