Tuan Tuhan, bukan? Tunggu sebentar
saya sedang keluar.

Sihir Hujan, 1984
Dewan Bahasa & Pustaka

Media Sosial

Follow Bilik Penyair on WordPress.com
Bacaan lain
Awan