Barangkali itulah telor yang kadang hilang kadang nampak di tangan tukang sulap yang kautonton sore tadi.

Media Sosial

Follow Bilik Penyair on WordPress.com