Mata Pisau (1982)

Mata Pisau dan Akuarium mula-mula diterbitkan sendiri oleh Sapardi Djoko Damono dalam tahun 1974. Kedua-duanya disatukan dalam satu buku, Mata Pisau dan diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1982.

 

Sajak-sajak Sapardi dalam buku ini dikenal sebagai sajak-sajak imajis. Imaji-imaji sajaknya jernih dan hidup, sebagai suasana dan pengalaman puitik yang ditampilkan sampai kepada kita secara hidup pula. Pun kita dibawa ke dalam pengalaman intuitif yang demikian bening.

 

diterbitkan oleh BALAI PUSTAKA

Hak pengarang dilindungi undang-undang

Cetakan pertama – 1982

Barangkali itulah telor yang kadang hilang kadang nampak di tangan tukang sulap yang kautonton sore tadi.

Media Sosial

Follow Bilik Penyair on WordPress.com